Du er her:

Tverlandet kommunedelsutvalg 2015 - 2019

13. og 14. september 2015 ble Tverlandet kommunedelsutvalg valgt for perioden 2015-2019. I konstituerende møte den 13. oktober 2015 ble Knut-Ole Nordlie gjenvalgt som leder. Evy Anne Jeremiassen ble valgt som nestleder.

Tverlandet kommunedelsutvalg 2015 – 2019

 

Medlemmer:

Adresse

Mobiltelefon

E-post

Knut-Ole Nordlie, leder

Blixhaugen 10

412 55 897

knutolenordlie@gmail.com

Evy Jeremiassen, nestleder

Langoddv 24

975 97 055

evyjere@online.no

Anniken Aune

Sjøveien 31

908 48 014

Anniken.aune@bodo.kommune.no

Kristin Sandstrak

Ilstad

95 10 65 33

Kristin.sandstrak@sbnett.no

Torgeir Horn

Furuhaugen 22

488 95 370

th696@kirken.no

Raymond Andreassen

Lødinveien 23

915 35 663

raymond.mjelle@gmail.com

Bodil Helmersen

Godøynes

95 81 34 33

bodil.helmersen@start.no

Varamedlemmer:

 

 

 

Jan Storteig

Godøynes

915 17 581

jan@storteian.com

Agnar Nikolaisen

Grindveien 4

959 72 485

agnarnik@online.no

Anne Sofie Holand Fosby

Holand

997 32 868

soffosby@online.no

Willy Woje

Høgåsen 3A

901 09 920

Willy.woje@it-photo.com

Therese Korsvik Eliassen

Kryddermoen 14A    

924 30 229

theliassen@gmail.com

Marcus Zweininger

Oddan

458 44 727

marcus.zweiniger@bodo.kommune.no

Lise Steffensen Kristiansen       

Moen 3

454 04 736

liste@norconsult.no

 

Utvalgets viktigste arbeidsområder er å Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser.

Sekretariatfunksjonen ivaretas av Bodø kommune, Saltstraumen nærmiljøkontor,

Besøksadresse: Saltstraumen nærmiljøsenter, Knaplund, 8056 Saltstraumen

Nærmiljøleder/uvalgssekretær Ragnhild Edvardsen
E-post: ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
Tlf. 75557910 

  • Kommunedelplan for Tverlandet tettsted

    Read more
  • Rammevedtekter for kommunedelsutvalg i Bodø kommune

    Rammevedtektene vedtatt i bystyret 17.02.2011. Kommunedelsutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i en sak som er viktig for lokalmiljøet. Det kan for eksempel være saker som omfatter bosetning, samferdsel og næringsutvikling. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker. Alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor det aktuelle nærområdet kan velges. Medlemmene velges for 4 år av gangen ved kommunevalget. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan komme med forslag på kandidater.