Du er her:

Åpen halvtime - si din mening til bystyret

I starten av bystyrets møter avholdes Åpen halvtime som gir anledning for enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger til å presentere seg og si sin mening til de folkevalgte.

Dersom du/dere ønsker å delta i åpen halvtime må dere kontakte politisk sekretariat senest en uke før møtet, slik at vi får det med i innkallingen til bystyret. Send en epost til pol.sek@bodo.kommune.no og skriv kort om hva dere ønsker å formidle til de folkevalgte. Vi tar kontakt når dagsorden for møtet er klar. 

Retningslinjer for Åpen halvtime

1. Umiddelbart før bystyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid/innlegg. Kommunens innbyggere gis med dette anledning til å bruke talerstolen. Du kan komme med spørsmål direkte til politikerne, gi til kjenne synspunkter på aktuelle saker eller ta opp saker du mener det er viktig å sette søkelys på. Ordinært bystyremøte starter til det annonserte tidspunkt.

2. Tema og spørsmål må være meldt skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 dagen før møtet.

3. Ordføreren starter med å orientere bystyret om hvem som står på talerlisten og hvilke saker den enkelte vil ta opp.

4. Åpen halvtime er ikke et debattforum og man har ikke krav på å få et svar på innlegg eller spørsmål. Det er ikke lagt opp til at innlegg eller forslag diskuteres, men bystyremedlemmene har anledning til å stille oppklarende spørsmål.

5. Ordfører svarer på spørsmål stilt til bystyret. Spørsmål som det etter ordførerens vurdering ikke er forsvarlig å gi svar på med en gang, skal utsettes til neste møte.

6. Alle spørsmål må gjelde kommunale forhold og skal være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Krenkende uttalelser mot personer eller grupper vil ikke bli tolerert og må ikke forekomme.

7. Uenighet om forståelse av disse retningslinjene skal avgjøres av ordfører.