Du er her:

Bodø Havn KF

Bodø Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Bodø kommune. Bodø bystyre er foretakets øverste organ, og foretaket ledes av Bodø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder.

Bodø Havn KF legger ut møteinnkallinger og møteprotokoller på sine hjemmesider.
Trykk her for å gå til dokumentene.


Bodø havnestyre velges av Bodø bystyre for fire år av gangen. For perioden 2016-2019 har styret følgende medlemmer:

Styreleder:
Adelheid Kristiansen                                             Varamedlem: Cecilie Lekang

Nestleder:
Inge Henning Andersen                                         Varamedlem: Bernt Aanonsen

Styremedlemmer:
Cato Henriksen                                                       Varamedlem: Tommy Wisth
Inger Hilde Tobiassen                                            Varamedlem: Jeanette Schau
Arild Nohr                                                               Varamedlem: Jon Tørset
Arve Knutsen                                                          Varamedlem: Stian Hiis Bergh
Erlend A. Willumsen                                               Varamedlem: Vegard Smådal