Du er her:

Bodø kommunale eiendommer KF

Bodø bystyre vedtok 16. juni 2016 å avvikle Bodø kommunale eiendommer KF og tilbakeføre eiendomsforetaket til Rådmannen fra 01.01.2017 (sak PS 16/89).

Informasjonen på denne siden vil fjernes i løpet av kort tid.


Bodø kommunale eiendommer KF var et kommunalt foretak som hadde ansvar for planlegging, utbygging og drift av kommunens bygg.

Styreleder:
Øyvind Mathisen

Nestleder:
Cecilie Lekang

Medlemmer:
Kirsten Hasvoll
Judith Olafsen
Eirik Eide Haugmo
Terje Jensen


Møteplan for 2016:
Dokumentene fra styremøtene legges fortløpende ut her.

15. januar:                                                            Møteinnkalling         Møteprotokoll
8. februar:                                                                                              Møteprotokoll
17. mars - Årsregnskap/årsmelding 2015:           Møteinnkalling         Møteprotokoll 
19. april:                                                               Møteinnkalling         Møteprotokoll
23. mai - Behandling av tertial 1:                        Møteinnkalling       
24. august:                                                           Møteinnkalling         Møteprotokoll
26. september - Behandling av tertial 2:             Møteinnkalling         Møteprotokoll
19. oktober:                                                          Møteinnkalling         Møteprotokoll
14. november:                                                      Møteinnkalling         Møteprotokoll


Bodø kommune er eier av en bygningsmasse som blant annet består av skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger. Til sammen har Bodø kommune ansvaret for drift og vedlikehold av ca. 223 000 m².
Du kan lese mer om dette her.