Du er her:

Bodø Spektrum KF

Bodø Spektrum KF er et kommunalt foretak som eies av Bodø kommune.

Bodø Spektrum KF legger ut møteinnkallinger og møteprotokoller på sine hjemmesider.
Trykk her for å gå til dokumentene.


Styret i Bodø Spektrum KF velges av Bodø bystyre for inntil fire år av gangen. Fra desember 2015 har styret følgende medlemmer:

Styreleder:
Torild Holmedal

Nestleder:
Synnøve Pettersen

Styremedlemmer:
Kristian Amundsen
Brita Helen Bjørnbakk
Øystein Mathisen
Trine Karlsen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer:
Jonny Gulbrandsen
Bente Haukås
Halldis Andersen
Sigurd Myrvoll
Terje Cruickshank