Du er her:

Byhistoriekomiteen

I forprosjektet foreslås det at byhistoriekomitéen består av 2 representanter fra komité for levekår, 2 faghistorikere fra Universitetet i Nordland: Svein Lundestad, Per Bjarne Ravnå, 2 personer som har kompetanse på formidling av historie fra grunnskole, videregående skole eller museum (Marit Hernes fra Bodin videregående skole), 1 person som representerer det øvrige historieinteresserte publikum, Lisbeth Glanfield. I tillegg har Eldrerådet og Bodø Ungdomsråd, i følge politisk vedtak 05/4 09.03.2005, i oppdrag å utnevne en person (m/vara) hver til utvidelse av komitéen.

Fra komité for levekår:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Else-Marie Torp (KRF) 1. Jonny Gulbrandsen (FRP)

2. Ida Pinnerød (AP) 2. Randolv Gryt (SV)