Du er her:

DA-midler, programrådet

I henhold til vedtektene, § 4 Programrådet heter det:

“I forbindelse med det strategiske arbeidet for bruken av midlene er det opprettet et programråd sammensatt av 12 representanter med vararepresentanter. Fire representanter etter forslag fra Bodø Næringsforum, to representanter etter forslag fra NHO Nordland, to representanter etter forslag fra kommunen, en representant etter forslag fra Universitetet i Nordland og en representant etter forslag fra Partnerskap Salten. To av representantene skal komme fra fylkeskommunen. Fylkesrådet oppnevner programrådets og dets leder og nestleder. Programrådet oppnevnes for to år av gangen.

2011-2013

Medlemmer:                                                             Pers. varamedlemmer:

Ole Henrik Hjartøy (H)                                             Allan Ellingsen (FRP)

Adelheid Kristiansen (AP)                                        Cecilie Lekang (AP)

 

Drøftingsutvalget

Utvalget skal bestå av en representant fra Bodø kommune, en representant fra Partnerskap Salten, en representant fra Universitetet i Nordland og tre representanter fra næringslivet.

Fra Bodø kommune:

Medlem:                                                                   Pers. varamedlem:

Ole-Henrik Hjartøy (H)                                             Adelheid Kristiansen (AP)