Du er her:

Forhåndsstemming i Bodø kommune

Mandag 14. september (noen steder også søndag 13. september) er det Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september.

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. 

Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har motatt valgkort innen 12. august ta kontakt Kommunen din.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 fra 10. august og til og med 11. september 2015:

• Servicetorget i Postgården

• Servicetorget i Misvær

Servicetorget Postgården lørdag 5. september, 10.00 - 14.00

Kveldsåpent på Servicetorget i Postgården 7. - 11. september til kl. 18.00

I tillegg er det mottak av forhåndsstemmer på følgende institusjoner:

• Vollsletta sykehjem 17. august, 11.00 - 13.00

• Hovdejordet 18. august, 10.00 - 13.00

• Mørkved sykehjem 19 august 12.00 - 14.00

• Tverlandet bo- og servicesenter 20. august, 13.00 - 15.30

• Furumoen, 25. august , 10.00 - 11.00

• Straumbo 20. august 10.00 - 12.00

• Nordlandssykehuset psykiatri 24. august, 11.00 - 13.00

• Bodø kretsfengsel 25. august, 12.00 - 14.00

• BoGodt Kjerringøy 26. august 10.00 - 13.00

• Stadiontunet 27. august, 10.00 - 12.00

• Gamle Riksvei 18, 27. august, 13.00 - 14.00

• Sentrum sykehjem, 27. august, 11.00 - 14.00

• Sølvsuper, 31. august, 11.00 - 14.00

• Bodø Vgs, 1. september, 11.00 - 14.00

• Bodin leir, 3. september, 11.00 - 17.00

• UiN 7. - 9. september, 10.00 - 15.00

• Bodin VGS, 9. september, 11.00 - 14.00

• Nordlandssykehuset, 10. september 10.30 - 16.00

• Landegode, 10. september 08.00 - 12.30

• Helligvær, 10. september 14.15 - 16.30

Valgstyret i Bodø