Du er her:

Bodø formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av bystyret.

I tillegg behandler formannskapet forslag til økonomiplan og årsbudsjett, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til bystyret.

Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, som velges blant bystyrets medlemmer for 4 år. Ordfører leder formannskapets møter.

For valgperioden 2015 - 2019 er sammensetningen denne:

Medlemmer i formannskapet
1 Ida Maria Pinnerød (ordfører) AP
2 Synne Bjørbæk (varaordfører) Rødt
3 Morten Melå AP
4 Svein Olsen Rødt
5 Ingrid Lien SP
6 Allan Ellingsen Frp
7 Ida Gudding Johnsen V
8 Grethe Monica Fjærvoll H
9 Ole Christian Erikstad H

 

Felles varaliste AP, SV, R, SP, MDG
1 Ann-Kristin Moldjord AP
2 Øystein Mathisen AP
3 Astrid Olsen SV
4 Linda Forsvik Rødt
5 Håkon Møller MDG
6 Anne Mari Haugen AP
7 Andreas Tymi Rødt

 

Felles varaliste H, V og Krf
1 Bente Haukås Krf
2 Liv Bente Kristoffersen H
3 Joakim Sennesvik H
4 Hans Olav Christian Fjærvoll H
5    

 

Varaliste Frp
1 Janne Ellingsen Frp
2 Jonny Gulbrandsen Frp
3 Audun Spjell Frp