Du er her:

Heimevernsnemnd

Lov av 17/7-53 prg. 2.

Nemnda har 3 medlemmer hvorav bystyret utpeker 2 og politiet 1.

Valget følger kommunevalgperioden, og nemnda konstituerer seg selv.

Medlemmer:                                                 Varamedlemmer i rekkef.:

1. Odd Paulsen (FRP)                                   1. Joakim Sennesvik (H)

2. Ali Horori (AP)                              2. Gunnar Nordgård (AP)

3. Fra politiet: Mads Bernhoft