Du er her:

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ, og hvor det ikke etter særlov er lagt avgjørelsesmyndighet til statlig klageorgan. Klagenemnda består av 5 medlemmer som velges blant medlemmene i komitè for levekår og komitè for plan, næring og miljø.

 

Leder:  Anne Mari Haugen (AP)

Nestleder: Mona Lillehaug (H)

 

Medlemmer:                                                             Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Anne Mari Haugen (AP)                                         1. Ann-Kristin Moldjord (AP)

2. Håkon Møller (MDG)                                              2. Astri Dankertsen (Rødt)     

3. Randolv Gryt (SV)                                                   3. Lisa Marshall (SP)

                                                                                 

 

1. Mona Lillehaug (H)                                                1. Bente Haukås (Krf)

2. Janne Ellingsen (Frp)                                             2. Allan Ellingsen (Frp)