Du er her:

 • Forside
 • Komité for plan, næring og miljø

Komité for plan, næring og miljø

Komite for plan, næring og miljø har i hovedsak følgende oppgaver:

 • Behandle og innstille til bystyret i plansaker, næringssaker, landbrukssaker og miljøsaker.
 • Vedtak i mindre reguleringsendringer.
 • Vedtak i detaljreguleringsplaner som er i tråd med overordnet plan.
 • Behandle og innstille til bystyret til vedtak for andre planer i henhold til plan- og
       bygningsloven.
 • Behandle klager på reguleringsplaner.
 • Godkjenne byggesøknader, der bystyret i forbindelse med planbehandlingen legger inn krav
       om at byggesøknaden skal behandles politisk.
 • Transport og samferdsel.
   
Leder: Håkon Møller MDG 415 42 786 hakonmoller@gmail.com
Nestleder: Liv Bente Kristoffersen H 907 26 490 liv.bente.kristoffersen@dnb.no
   
Medlemmer
1 Håkon A. Møller MDG
2 Arild Nohr AP
3 Ann-Kristin Moldjord AP
4 Geir Knutson AP
5 Astrid Olsen SV
6 Liv Bente Kristoffersen H
7 Johan Bakke H
8 Hans Olav Ch. Fjærvoll H
9 Janne Ellingsen Frp
     
Felles varaliste AP og SP
1 Jon Tørset SP
2 Cecilie Lekang AP
3 Alf-Anton Røst AP
4 Jarl-Håkon Olsen AP
5 Even Sjøvoll AP
     
Varaliste SV
1 Odd Willy Hansen SV
2 Øystein Kolstad Kvalø SV
3 Reiulf Pedersen SV
     
Varaliste MDG
1 Egil Mathisen MDG
2 Joakim Ljønes MDG
3 Elise P. Gryt MDG
     
Felles varaliste H og Krf
1 Rolf Arnt Sivertsen Krf
2 Harald Jakobsen H
3 Per Eirik Melgård H
4 Grete B. Ingebrigtsen H
5 Øivind Hansen H
6 Tove Eli B. Rise H
     
Varaliste Frp
1 Espen Ludvigsen Frp
2 Tommy Wisth Frp
3 Sture Wisth Frp