Du er her:

  • Forside
  • Komité for plan, næring og miljø

Komité for plan, næring og miljø

Komité for plan, næring og miljø har i hovedsak følgende oppgaver:

- Behandle og innstille til bystyret i plansaker, næringssaker, landbrukssaker og miljøsaker.

- Vedtak i mindre reguleringsendringer.

- Vedtak i detaljreguleringsplaner som er i tråd med overordnet plan.

- Behandle og innstille til bystyret til vedtak for andre planer i henhold til plan- og bygningsloven.

- Behandle klager på reguleringsplaner.

- Godkjenne byggesøknader, der bystyret i forbindelse med planbehandlingen legger inn krav om at byggesøknaden skal behandles politisk.

- Transport og samferdsel.


Medlemmer 2015-2019: 

Leder: Håkon Andreas Møller (MDG)                   
Nestleder: Liv Bente Kristoffersen (H)

 

Håkon Andreas Møller

Håkon Andreas Møller          

hakonmoller@gmail.com
41 54 27 86

Miljøpartiet De Grønne            


 

Arild Nohr

Arild Nohr

95 75 15 27
arildnohr@hotmail.com

Arbeiderpartiet


 

Ann-Kristin Moldjord

Ann-Kristin Moldjord

48 19  86 61
ann-kristin.moldjord@bodo.kommune.no

Arbeiderpartiet


 

 

Knut Ole Nordlie

41 25 58 97
knutolenordlie@gmail.com 

Arbeiderpartiet


 

Astrid Tove Olsen

Astrid Tove Olsen

95 27 97 75
astridtoveolsen@gmail.com

Sosialistisk Venstreparti
 

 

Liv Bente Kristoffersen

Liv Bente Kristoffersen

90 72 64 90
liv.bente.kristoffersen@dnb.no

Høyre


 

Johan Andreas Bakke

Johan Andreas Bakke

90 12 32 03
johan.bakke39@gmail.com

Høyre


 

Hans Olav Christian Fjærvoll

Hans Olav Christian Fjærvoll

45 39 72 61
hansfja@gmail.com

Høyre


 

Janne Mari Ellingsen

Janne Mari Ellingsen

95 79 75 99
janne_ellingsen@yahoo.no

Fremskrittspartiet


 Varamedlemmer 2015-2019:


Felles varaliste Ap og Sp

1 Jon Tørset                                           Senterpartiet          
2 Cecilie Rosenvinge Lekang Arbeiderpartiet
3 Alf-Anton Røst Arbeiderpartiet
4 Jarl-Håkon Olsen Arbeiderpartiet
5 Even Sjøvoll Arbeiderpartiet

 

Varaliste SV

1 Odd Willy Hansen                                                                 Sosialistisk Venstreparti          
2 Øystein Kolstad Kvalø Sosialistisk Venstreparti
3 Reiulf Pedersen Sosialistisk Venstreparti

 

Varaliste MDG

1 Egil Johan Mathisen                                       Miljøpartiet De Grønne
2 Camilla Helgesen Miljøpartiet De Grønne
3 Torgny Nesdal Hansen Miljøpartiet De Grønne

 

Felles varaliste H og KrF

1 Rolf Arnt Sivertsen                              Kristelig Folkeparti
2 Harald Otto Jacobsen Høyre
3 Per Eirik Melgård Høyre
4 Grete B. Ingebrigtsen Høyre
5 Øyvind Hansen Høyre
6 Trine Kristiansen Høyre

 

Varaliste Frp

1 Eugen Ludvigsen                             Fremskrittspartiet
2 Tommy Wisth Fremskrittspartiet
3 Sture Wisth Fremskrittspartiet