Du er her:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalgets sekretariat er Salten kontrollutvalgsservice v/ sekretariatsleder Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr.

Kontrollutvalget har fem medlemmer, herav fire av bystyrets medlemmer. Leder velges fra opposisjonen.


Medlemmer 2015-2019:

Leder: Espen Andre Rokkan (H)                                  
Nestleder: Thor Arne Angelsen (Ap)

 

Espen Andre Rokkan

Espen Andre Rokkan    

93 49 74 20
espen@rokkan.as

Høyre                                                      


 

Lars Vestnes

Lars Vestnes

40 45 65 05
lars@lovold.no

Høyre


 

Thor Arne Angelsen

Thor Arne Angelsen

91 85 87 73
thangel@gmail.com

Arbeiderpartiet


 

Bilde kommer

Charlotte Ringkjøb
 

 

Ekstern


 

Bilde kommer

Åshild Opøyen


 

Ekstern


 


 

Varamedlemmer 2015-2019:
 

Felles varaliste Ap og Sp

1 Arild Mentzoni Arbeiderpartiet     
2 Mathilde Jakobsen Arbeiderpartiet
3 Ola Smeplass Senterpartiet

 

Felles varaliste H, V og Frp

1 Bodil Brattli Høyre                   
2 Lars Røed Hansen Høyre
3 Kari H. Storstrand Frp

 

Varaliste for eksterne medlemmer

1 Odd Paulsen  
2 Anna Cecili Jentoft  
3 Tommy Ødegård  
4 Hildur Auberg