Du er her:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har fem medlemmer, herav fire av bystyrets medlemmer. Leder velges fra opposisjonen.

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalgets sekretariat er Salten kontrollutvalgsservice v/ sekretariatsleder Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr.

Leder: Espen Rokkan
Nestleder: Thor Arne Angelsen
 
Kontrollutvalget
1 Espen Andre Rokkan H
2 Lars Vestnes H
3 Thor Arne Angelsen AP
4 Charlotte Ringkjøb Eks.
5 Åshild Opøyen Eks.
     
Felles varaliste AP og SP
1 Arild Mentzoni AP
2 Mathilde Jakobsen AP
3 Ola Smeplass SP
     
Felles varaliste H, V og Frp
1 Bodil Brattli H
2 Lars Røed Hansen H
3 Kari Storstrand Frp
     
Varaliste Ekstern
1 Odd Paulsen  
2 Anna Cecili Jentoft  
3 Tommy Ødegård  
4 Hildur Auberg