Du er her:

Legatstyrer - fond

A. Legat for Bodø bys vel

Legatets statutter.
Legatstyret består av ordføreren, rådmannen og tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Legatstyret velger selv leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden. Sekretariat for legatet er formannskapsekretæren.

Medlemmer:                                                 Pers. varamedlemmer:
1. Hans Jakob Engen(SP)                               Agnete Tjærandsen (H)
2. Maya Sol Sørgård (AP)                               Øystein Mathisen (AP)
3. Jonny Gulbrandsen (Frp)                            Bente Haukås (KRF)

 

B. Styret for Pauline og Olaf Kolsums legat

Styret består av rektor ved Bodø videregående skole som leder, og to medlemmer med personlige varamedlemmer.  Valget følger kommunevalgperioden.

Medlemmer:                                                Pers. varamedlemmer:
1. Øystein Kolstad Kvalø (SV)                       Eirill Teigstad (SP)
2. Janne Ellingsen (Frp)                                Allan Ellingsen (FRP)

 

C. Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat

Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av bystyret for tre år av gangen. 

Medlemmer:                                                Pers. varamedlemmer:
1. Jan Gunnar Hoff                                        Mikael Rønneberg
2. Linda Forsvik (Rødt)                                  Ingrid Torstensen (AP)
3. Hans Petter Horsgaard (H)                        Audun Spjell (FRP)

 

D. Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte

Legatstyret består av tre medlemmer, hvorav soknepresten i Rønvik er fast medlem. Et medlem bør være medlem av HS-komiteen og bosatt i Kjerringøy, og et medlem bør velges blant medlemmene i soknets menighetsråd. Valget følger kommunevalgperioden. Sekretariatsfunksjon utføres av sokneprest Anne B. Jørgensen.

Medlem:
Astrid Olsen (SV)

 

E. Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom

Vedtekter.  Valg av ett medlem til styret, som gjelder for kommunevalgperioden. Sekretariatsfunksjonen utføres av Dag Christer Røberg.

Medlem:
Eilif Benjaminsen (AP)