Du er her:

Legitimasjon

Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg.

Alle velgere må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen 10. og 11. september. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.