Du er her:

Alle må vise legitimasjon ved valget

Velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg.

Valgloven § 8.4

(6) Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Velgers identitet kan ved stemmegivning på institusjon i stedet bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Alle må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen 13. og 14. september. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde.

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.