Du er her:

Tidligstemming

articleimage

Foto: Tore Fjeld

Fra 3. juli er det mulig å avgi stemme hos Servicetorget i Postgården, såkalt tidligstemming. Frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, må velgere henvende seg til Servicetorget og avtale tidspunkt for å avgi stemme.

Tidligstemmeperioden starter 3. juli og varer frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august.


Hvem kan tidligstemme?
Ordningen gjelder for alle velgere som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen (jf. valgloven § 8-1 nr. 4).


Hvor kan en tidligstemme?
Servicetorget i Postgården (Havnegata 9) er ansvarlig for mottak av tidligstemmer i Bodø kommune. Velgere som ønsker å stemme i tidligstemmeperioden må kontakte Servicetorget og avtale tidspunkt.


Servicetorget i Postgården
Telefon: 75 55 50 00
E-post: servicetorget@bodo.kommune.no