Rådet for funksjonshemmede

Valg av 3 politiske medlemmer og 4 brukerrepresentanter med personlige vararepresentanter. Rådet velger selv leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden.

vedtektenene for Råd for funksjonshemmede i Bodø kommune kan lastes ned fra boksen til høyre.

Tipsknapp på Bodø kommunalt Råds hjemmeside

Har du forslag som kan gjøre Bodø til en bedre kommune å bo i for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse så bruk tipsknappen til høyre for å sende melding til Bodø kommunale råd for funksjonshemmede. Alle forslag vil bli seriøst vurdert og du får svar på hvordan det blir fulgt opp.

 

Leder: Gunn S. Hutchinson

Nestleder: Linda Forsvik

 

Medlemmer:
Fra brukerorganisasjoner: Telefon: Epost:
1. Gunn S. Hutchinson 91338299 gunn.o.hutchinson@nord.no
2. Knut Storvik 91345304 knu-sto2@online.no
3. Hans Petter Saxi 901 18 978  hans.petter.saxi@nord.no
4. Merethe Aspenes 90543957 measp@online.no
Politiske medlemmer:
1. Linda Forsvik (Rødt) 408 40 024 lindaforsvik@gmail.com
2. Eilif Benjaminsen (AP) 959 32 257 eilif3000@hotmail.com
3. Diana Johnsen (H) 615 46 949 diana@licentia.no
Personlige varamedlemmer:
Gunnar Olsen 90118978 golopp@online.no
Ståle Norman 99025770 stnorm68@gmail.com
Reidar Sletteng    
Cecilie Bjerck Pettersen   cecilie@etikk.info
Varamedlemmer:
Maya Sol Sørgård (Ap) 992 94 242 maya.soergaard@hotmail.com
Svein Møllersen (SP) 915 93 623 sm742@kirken.no
Anne Nordkil (Krf) 950 23 658 anne.v.nordkil@hotmail.no
Sekretær:
Politisk sekretariat 75 55 50 17