Du er her:

Ruspolitisk råd 2015-2019

Ruspolitisk råd skal være et rådgivende, konsultativt og koordinerende organ for Bodø kommune. Rådet skal behandle saker av prinsipiell og generell ruspolitisk karakter.

Møteplan og møtedokumenter finner du her.

Leder:         Janne Ellingsen           957 97 599     janne_ellingsen@yahoo.no
Nestleder:  Odd Arild Johnsen       902 33 360     mr.johnsen74@gmail.com

Medlemmer fra bystyret:
Jorulf Haugen (Ap)                          992 43 854     jorulfha@gmail.com
Janne Ellingsen (Frp)                      957 97 599     janne_ellingsen@yahoo.no

Medlemmer fra interesseorganisasjoner:
Odd Arild Johnsen                          902 33 360     mr.johnsen74@gmail.com       
Kampanjen ...OG mot dop

Camilla Viktoria Johansen              950 26 344    camilla.viktoria.johansen@bodo.kommune.no
LPP (Landsforeningen for pårørende til psykisk syke)
 


Varamedlemmer fra bystyret:
Elise Pernille Gryt (MDG)               970 63 763     elisepernille@gmail.com
Tord Henriksen (H)                        958 60 204     tordhen@online.no

Varamedlemmer fra Interesseorganisasjoner:

Trine Johnsen                               993 29 829      mrs.johnsen@gmail.com
Kampanjen ...OG mot dop

Carl Eliassen                                 756 43 186     carl@marborg.no
Marborg

Anna Cecilie Jentoft                      955 52 690     acjentoft@outlook.com
LPP (Landsforeningen for pårørende til psykisk syke)

 

Det velges fem medlemmer, med tre medlemmer fra brukerorganisasjonene og to politisk valgte medlemmer.
Foreløpig er ikke alle representantene til Ruspolitisk råd valgt inn for perioden 2015-2019.