Du er her:

Sakkyndig nemd og sakkyndig klagenemd

Sakkyndig nemd

K.sak 22/89 og K.sak 60/95. Nemnda består av tre medlemmer med like mange varamedlemmer, som velges for kommunevalgperioden. Valg av leder og nestleder.

Varamedlemmer i rekkef.:

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkef.:
1. Jon Tørset (SP) 1. Inga Lill Sundset (AP)
1. Lisa Marshall (SP) 2. Alf Anton Røst (AP)
3. Bodil Brattli (H) 3. Stian H. Berg (H)

 

Leder: Jon Tørset 
Nestleder: Bodil Brattli

 

Sakkyndig klagenemd

Lovpålagt nemnd, bestående av dobbelt så mange medlemmer som i sakkyndig nemd, det vil si seks medlemmer. Valg av leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden.

Varamedlemmer i rekkef.:

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkef.:
1. Arild Nohr (Ap) 1. Even Sjøvoll (Ap)
2. Kirsti Jørgensen (SV) 2. Lisbeth Herring (Ap)
3. Kjersti Bardal (Ap) 3. Magnus Holla Sivertsen (Ap)
1. Johan Bakke (H)  
2. Christian Nydal (H)  
3. Per Dalhaug (V)  

 

Leder: Arild Nohr
Nestleder: Johan Bakke