Du er her:

Salten Regionråd

K.sak 82/89.

Hver kommune kan møte i Regionrådet med tre representanter med tale- og forslagsrett.
Disse er:
Ordfører, en fra opposisjonen, administrasjonssjefen. Oppsosisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. Ifbm. med valg av ”en fra opposisjonen” anmoder Regionrådet om at denne representanten har motsatt kjønn av ordfører.

Medlemmer:                                         Pers. varamedlemmer:
1. Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap)      Varaordfører Synne Bjørbæk (R)
2. Grete Fjærvoll (H)                              Liv Bente Kristoffersen (H)