Du er her:

Styringsgruppe for folkehelse

Jfr. vedtak i bystyret 24.04.08. Folkehelsekoordinator er sekretær for styringsgruppen og har administrativ tilknytning i stab hos rådmannen.

Styringsgruppen består av: Tre kommunaldirektører, kommuneoverlege for folkehelse og fem politiske medlemmer.

Politiske medlemmer:                                     Personlige varamedlemmer:
Anne Marie Haugen (Ap)                                  Jorulf Haugen (Ap)
Randolv Gryt (SV)                                             Øystein Mathisen (Ap)
Håkon Mølle (MDG)                                          Camilla Helgesen (MDG)
Grethe Fjærvoll (H)                                           Tord Henriksen (H)
Janne Ellingsen (Frp)                                        Håvar Berg (Krf)

Leder: Randolv Gryt