Du er her:

Tidligstemming

Velgere kan avgi stemme fra 3. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Det skal være mulig å tidligstemme frem til og med 7. august,det vil si frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Ordningen er hjemlet i valgloven § 8-1 fjerde ledd:

(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Hvem kan tidligstemme

Ordningen gjelder alle velgere. Tidlig - stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

Hvor kan en tidligstemme

Ansvarlig for mottak av tidligstemming i Bodø Kommune vill være Servicetorget Postgården Spørsmål om tidligstemming eller bestilling av tid for tidligstemming rettes til Servicetorg telefon 75 55 00 00 eller e-post: servicetorget@bodo.kommune.no

HUSK LEGITIMASJON NÅR DU SKAL STEMME!