Du er her:

Stortings- og sametingsvalget 2017


 

Valgresultater

Her finner du valgresultater for stortingsvalget 2017.

 


Her kan du stemme på valgdagen   Her kan du tidligstemme
Valgdagen er 11. september, og i enkelte kretser også søndag 10. september.   Tidligstemmeperioden varer fra 3. juli til og med 9. august.
     
Her kan du forhåndsstemme      Stemme hjemme?
Forhåndsstemmeperioden varer fra 10. august til og med 8. september.   Er du forhindret fra å møte på valglokalet pga. sykdom eller uførhet?
     
Valglister   Stemmerett
Oversikt over hvilke partier/grupper som stiller til valg.   Hvem har stemmerett? 
     
Manntall       
Er du innført i manntallet?