Du er her:

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Bodø kommune er det også valgdag søndag 10. september i enkelte kretser.

 


Her kan du stemme på valgdagen   Her kan du tidligstemme
Valgdagen er 11. september, og i enkelte kretser også søndag 10. september.   Tidligstemmeperioden varer fra 3. juli til og med 9. august.
     
Her kan du forhåndsstemme      Stemme hjemme?
Forhåndsstemmeperioden varer fra 10. august til og med 8. september.   Er du forhindret fra å møte på valglokalet pga. sykdom eller uførhet?
     
Valglister   Stemmerett
Oversikt over hvilke partier/grupper som stiller til valg.   Hvem har stemmerett? 
     
Manntall       
Er du innført i manntallet?    
     

 

  • Manntall stortingsvalget 2017

    Manntall til offentlig ettersyn

    Manntallet til høstens stortingsvalg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorgene i Postgården og Misvær, og vil bli lagt ut på nærmiljøkontorene på Kjerringøy og i Saltstraumen i starten av august.