Du er her:

For partier / de som stiller lister i Bodø kommune ved Kommunestyrevalget 2015

Bodø kommune har mottatt følgende lister til kommunestyrevalget 2015, disse ble godkjent av valgstyret i møte 13. mai 2015.

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristene

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Listen med navn på kandidater kan ses på Servicetorget

Oversikt over alle listene finner en her.

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6

(Valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.)

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristene

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 

 

Listeforslagene er i tillegg utlagt på servicetorget i postgården.

(Klikk på partinavnet for å åpne listeforslaget, listeforslagene er i pdf format).

Om innlevering av listeforslag:

Etter valgloven skal listeforslag være underskrevet av et visst antall personer. For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om såkalt ”forenklet modell” (det vil si at listeforslaget kan underskrives av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder), må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i kommunen eller fylket listen skal stille. Bruk skjemaet det er lenket til lenger ned på denne siden ved innlevering av listeforslag.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31. mars 2015 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.  

Om innlevering av listeforslag 

Registrering av politiske partier

Registrering skjer hos Partiregisteret i Brønnøysundregistrene senest 2.1.2015 for å ha virkning for valget i 2015.

Regelverket om registrering av politiske partier  
 

Oversikt over politiske registrerte partier

Partiregisteret (Brønnøysundregistrene)