Du er her:

Listeforslag til stortingsvalget 2017

17 partier/grupper har levert inn listeforslag i Nordland til stortingsvalget 2017.

Fylkesvalgstyret i Nordland skal innen 1. juni avgjøre om de innkomne listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Her finner du en oversikt over listeforslagene i Nordland til stortingsvalget 2017.
 Listeforslag til sametingsvalget 2017

8 partier/grupper har levert inn listeforslag i Vesthavet valgkrets til sametingsvalget 2017.

Sametingets valgnemnd skal innen 1. juni avgjøre om de innkomne listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Her finner du en oversikt over listeforslagene i Vesthavet valgkrets til sametingsvalget 2017.