Du er her:

Vei- og stedsnavnutvalg

K.sak 82/81 og K.sak 60/95. Utvalget består av tre medlemmer, og velges for kommunevalgperioden.

Medlemmer:                                                 Varamedlemmer:
1.Viggo Eide                                                  Knut Ole Nordlie (AP)
2. Ingrid Lien (SP)                                         Randolv Gryt (SV)
3. Hans Jakob Engen (SP)                              Tord Henriksen (H)