Du er her:

 • Forside

Demokratiprosjektet

Gjennom demokratiprosjektet skal det kartlegges og fortløpende foreslås tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkningen i Bodø kommune.

I menyen til høyre finner du lenker til møtedokumenter fra møtene i arbeidsgruppene samt andre dokumenter fra demokratiprosjektet.


Med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak i 2015, gjennomføres det et demokratiprosjekt i Bodø kommune. Gjennom demokratiprosjektet skal det kartlegges og fortløpende foreslås tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkningen i kommunen.

Mandat og organisering
Bystyret vedtok 16. juni 2016 følgende mandat for og organisering av prosjektet:

Mandat:
- Demokratiprosjektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.


- Råd, utvalg og ulike forum er svært viktig for deltagelse, mangfold og medvirkning i de politiske prosessene. Først i arbeidet med demokratiprosjektet sees det på en helhetlig løsning for alle de kommunale forum, råd og utvalg.

- Gjennom demokratiprosjektet skal det belyses hvordan kommunen best kan involvere og få innspill også fra ulike minoritetsgrupper av befolkningen i Bodø. Prosjektet skal legge fram sine anbefalinger for hvordan mangfoldsarbeidet kan organiseres på en best mulig måte, herunder skal deltakelse i forum, råd og utvalg drøftes spesielt.

Organisering:
-
Arbeidsgruppe: To fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen utgjør arbeidsgruppen for prosjektet.

- Styringsgruppe: Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.

Her finner du hele vedtaket fra bystyret (bystyret 16. juni 2016, sak PS 16/92).

Tre fokusområder - tre arbeidsgrupper
I arbeidet med å klargjøre arbeidsform og organisering, er det besluttet at prosjektet skal ha tre fokusområder (trepartssamarbeid, struktur på råd og utvalg, politisk demokrati), samt å reorganisere arbeidsgruppen til tre arbeidsgrupper, én gruppe for hvert fokusområde (organisasjonsutvalget 31.01.2017, sak PS 17/2).

Arbeidsgrupper:

 • demokratiprosjekt

  Demokratiprosjektet er i gang

  Den 12. april ble demokratiprosjektet i Bodø kommune startet, med et seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet. Her kan du lese alle presentasjonene som ble holdt på seminaret.

 • Oppstartsseminaret holdes på SAS Radisson Bodø.

  Oppstart av demokratiprosjektet

  Den 12. april arranger organisasjonsutvalget et seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet, dette markerer starten på demokratiprosjektet.