Du er her:

  • Forside

Bodø eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende utvalg for kommunen. Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, de har rett til å gi uttalelse til disse, og kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Medlemmer 2015-2019

Leder:

Agnete Tjærandsen                          

Nestleder:
 

Elly Wolden
 

 

Medlemmer fra bystyret:

Agnete Tjærandsen

Agnete Tjærandsen
47 90 22 42
agnete2008@gmail.com


Høyre                  


 

Ali Horori

Ali Horori
46 65 50 07
horori@live.no


Arbeiderpartiet


 

 

Medlemmer fra interesseorganisasjoner:

tom

Elly Wolden                          
90 99 96 34
ekwolden@gmail.com 


LOP Salten

 

Wiggo Nilsen

Wiggo Nilsen
48 19 22 24
vig-nil2@online.no


Postpensjonistene
i Salten og Lofoten

 

Anne-Gro Abrahamsen

Anne-Gro Abrahamsen
90 02 76 42
annegroa@gmail.com


Bodø pensjonistforening


 

Svenn Larsen

Svenn Larsen
90 59 82 12
sve.larsen49@gmail.com   


Forsvarets seniorforbund


 

Maurid Hagen Brandser

Maurid Hagen Brandser
90 61 67 32
maurid@online.no  

 


Varamedlemmer

Varamedlemmer fra bystyret:

tom

Lisbeth Herring
93 04 61 96
lisbeth_herring@yahoo.no


Arbeiderpartiet             


 

Audun Spjell

Audun Martin Spjell
91 53 60 22
audun.spjell@gmail.com 


Fremskrittspartiet  


 

 

Varamedlemmer fra interesseorganisasjoner:

tom

Solveig Bernhoft
90 51 62 21 
solveig.bernhoft@gmail.com     


LOP Salten


 

tom

Ann Karin Tenggren
99 25 45 26
ann.karin.tenggren@signalbox.no


Postpensjonistene
i Salten og Lofoten

 

tom

Aud Helene Willumsen
48 03 85 29
ahelenew@online.no


Tverlandet pensjonistforening

 

tom

Odd Paulsen
91 87 12 88
odd.paulsen@hotmail.no


Forsvarets seniorforbund
 

 

tom

Inger Johanne Jentoft
75 51 82 44
ijjentoft@online.no                           


Forsvarets seniorforbund