Du er her:

Bodø formannskap

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av bystyret.

I tillegg behandler formannskapet forslag til økonomiplan og årsbudsjett, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til bystyret.

Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, som velges blant bystyrets medlemmer for 4 år. Ordfører leder formannskapets møter.
 

For valgperioden 2015 - 2019 er sammensetningen denne:

     
Pinnerød
                             

Ida Maria Pinnerød
(ordfører)


75 55 50 10
ordforer@bodo.kommune.no

Arbeiderpartiet                            
                     


    
       

Bjørbæk
                               

Synne Høyforsslett Bjørbæk (varaordfører)

75 55 51 70
synne.bjorbaek@bodo.kommune.no

Rødt

 


 

Melå
 

Morten Melå

95 03 66 14
m.mela@online.no

Arbeiderpartiet

 

 

Olsen
 

Svein Eilif Olsen

90 63 08 37
skola3004@hotmail.no

Rødt

 

 

Lien
 

Ingrid Lien

91 32 18 19
lien.ingrid@gmail.com

 

Senterpartiet

 

 

Jonny Gulbrandsen
 
Jonny Gulbrandsen

91 00 87 15
jonny@8000bodo.no
 
Fremskrittspartiet 
Johnsen
 

Ida Gudding Johnsen

95 12 57 71
idajohnsa@gmail.com

Venstre 
Fjærvoll
 
Grethe Monica Fjærvoll

99 29 69 30
gmf@bodo.kommune.no
Høyre


 
Erikstad Ole Christian Erikstad

92 41 03 58
olechr76@gmail.com
Høyre


 

 

Felles varaliste Ap, SV, R, Sp, MDG
1   Ann-Kristin Moldjord                           Arbeiderpartiet
2 Astrid Tove Olsen Sosialistisk venstreparti
3 Linda Forsvik Rødt
4 Håkon Andreas Møller Miljøpartiet De Grønne
5 Anne Mari Haugen Arbeiderpartiet
6 Andreas Tymi Rødt
7 Thor Arne Angelsen Arbeiderpartiet

 

Felles varaliste H, V og KrF
1   Bente Haukås                                          Kristelig Folkeparti         
2 Liv Bente Kristoffersen Høyre
3 Joakim Sennesvik Høyre
4 Hans Olav Christian Fjærvoll Høyre
5 Jørgen Thommesen Fjørtoft Høyre

 

Varaliste Frp
Janne Ellingsen                     Fremskrittspartiet
2 Audun Spjell Fremskrittspartiet
3   Fremskrittspartiet