Du er her:

  • Forside
  • Komité for plan, næring og miljø

Komité for plan, næring og miljø

Komité for plan, næring og miljø har i hovedsak følgende oppgaver:

- Behandle og innstille til bystyret i plansaker, næringssaker, landbrukssaker og miljøsaker.

- Vedtak i mindre reguleringsendringer.

- Vedtak i detaljreguleringsplaner som er i tråd med overordnet plan.

- Behandle og innstille til bystyret til vedtak for andre planer i henhold til plan- og bygningsloven.

- Behandle klager på reguleringsplaner.

- Godkjenne byggesøknader, der bystyret i forbindelse med planbehandlingen legger inn krav om at byggesøknaden skal behandles politisk.

- Transport og samferdsel.

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer her.