Du er her:

  • Forside
Møteplan 2017 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 9 30 11
Formannskapet 26 9 14 9 30 27
Komite for helse, omsorg og sosial 25 8 5
Komite for oppvekst og kultur 25 8 5 10
Komite for plan, næring og miljø 25 8 5 10
Organisasjonsutvalget 24 31 7
Klagenemnda 17 7 14 25
Kontrollutvalget 19 6 26 6 28 6 17
Tverlandet kommunedelsutvalg 19 28 25
Saltstraumen kommunedelsutvalg 18 1 26
Skjerstad kommunedelsutvalg 19 21 29 20
Kjerringøy kommunedelsutvalg 19 2 20
Eldrerådet 23 6 8
Ruspolitisk råd 19 2 4
Råd for funksjonshemmede 19 2 4
Bodø ungdomsråd 19 9 31 4
Godtgjøringsutvalget 7
Kommunal valgnemnd 9 11
Sakkyndig nemnd, eiendomsskatt 3 24 28 5 15 15
Møtedatoer 2016 (arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 11 31 12 15 8 27 8
Formannskapet 28 3 31 14 12 19 9 23 1 13 17 24 15
Komite for helse, omsorg og sosial 27 2 13 1 31 12 23
Komite for oppvekst og kultur 27 2 13 1 31 12 23
Komite for plan, næring og miljø 27 2 13 1 31 12 23
Organisasjonsutvalget 26 1 5 30 14 11 22
Klagenemnda 19 9 15 26 24 21 23 4 8 13
Kontrollutvalget 18 4 25 30 26 14 21
Tverlandet kommunedelsutvalg 26 1 12 31 30 11 22
Saltstraumen kommunedelsutvalg 25 29 11 30 29 10 21
Skjerstad kommunedelsutvalg 21 2 7 9 8 21 10 17
Kjerringøy kommunedelsutvalg 21 17 28 2 8 27 8
Eldrerådet 25 1 29 11 30 29 12 10 21 12
Ruspolitisk råd 21 25 7 26 25 6 17
Råd for funksjonshemmede 21 23 6 25 25 5 17
Valgstyret 8
Godtgjøringsutvalget 23 22
Kommunal valgnemnd 8
Møteplan 2015 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 12 26 7 18 10 29 10
Formannskapet 28 4 26 22 13 18 3 17 24 2 14 18 25 16
Komite for levekår 27 3 14 2 3 13
Komite for helse, omsorg og sosial 24
Komite for oppvekst og kultur 24 10
Komite for plan, næring og miljø 27 3 14 23 18 2 1 13 24
Organisasjonsutvalget 28 9 1 31 23
Klagenemnda 20 10 17 28 26 16 25 6 10 15
Kontrollutvalget 26 9 20 1 17 5 23
Tverlandet kommunedelsutvalg 20 24 7 26 25 13 19
Saltstraumen kommunedelsutvalg 21 25 8 16 7 19 23
Skjerstad kommunedelsutvalg 26 16 8 27 15 28 28 21 12 2
Kjerringøy kommunedelsutvalg 22 12 16 28 27 1 5 7
Eldrerådet 19 2 13 7 12 25
Ruspolitisk råd 26 13 27 8
Råd for funksjonshemmede 26 13 27 8 25
Valgstyret 4 13 3 10 21
Møteplan 2014 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 13 27 7 19 11 30 11
Formannskapet 29 13 5 27 23 16 3 19 25 3 24 15 19 26 10 17
Komite for levekår 30 6 27 24 7 5 28 11 16 27
Komite for plan, næring og miljø 30 6 24 5 4 16 4
Organisasjonsutvalget 28 4 22 4 26 14 25 3
Tverlandet kommunedelsutvalg 29 25 8 21 3 26 14 25
Saltstraumen kommunedelsutvalg 3 10 7 21 2 25 6 24
Skjerstad kommunedelsutvalg 20 3 22 12 2 25 13 24
Kjerringøy kommunedelsutvalg 16 27 3 15 18 23 11
Eldrerådet 3 28 12 2 25 13 24 8
Ruspolitisk råd 4 3 26 25
Råd for funksjonshemmede 20 3 22 3 26 14 25
Valgstyret 6 25 15 26
Møteplan 2013 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 13 21 25 20 12 31 12
Formannskapet 30 6 21 10 16 5 20 26 28 12 25 16 31 20 27 11 18
Komite for levekår 31 7 11 6 29 17 28 12
Komite for plan, næring og miljø 31 14 7 11 6 5 17 28 12
Organisasjonsutvalget 5 12 28 22 3
Tverlandet kommunedelsutvalg 24 5 7 9 4 19 27 15 26
Saltstraumen kommunedelsutvalg 25 4 8 27 13 26 14 25
Skjerstad kommunedelsutvalg 28 18 4 8 13 3 26 14 18
Kjerringøy kommunedelsutvalg 10 28 4 30 29 24 5
Eldrerådet 14 28 4 8 3 26 14 25 6
Ruspolitisk råd 5 5 9 4 27 15 26
Råd for funksjonshemmede 29 5 9 4 27 15 26 9
Valgstyret 30 21 27 9 10
Møteplan 2012 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 26 9 8 29 24 21 13 24 13
Formannskapet 6 27 5 13 2 10 21 28 19
Komite for levekår 26 8 29 3 7 20 6 11 22 13
Komite for plan, næring og miljø 26 8 29 3 22 7 19 23 6 11 22
Organisasjonsutvalget 1 19 8 12 4 16 13
Tverlandet kommunedelsutvalg 24 6 24 12 28 2 20 19
Saltstraumen kommunedelsutvalg 23 19 23 4 18 27 8 19
Skjerstad kommunedelsutvalg 23 12 23 4 27 8 19
Kjerringøy kommunedelsutvalg 2 15 26 7 30 4 6
Eldrerådet 23 5 26 30 4 3 8 25 19 5
Ruspolitisk råd 24 6 29 2 5 5 9
Råd for funksjonshemmede 24 6 30 5 4 9 20
Valgstyret 27 5 28
Møteplan 2011 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 17 14 19 16 8 27 8
Formannskapet 26
Komite for levekår 17
Komite for helse og sosial 27 10 26 25
Komite for oppvekst og kultur 27 10 5 26 29
Komite for plan, næring og miljø 27 8 10 7 5 26 15 25 29 17 8
Administrasjonsutvalget 1 8 12 21 30 11
Organisasjonsutvalget 22
Tverlandet kommunedelsutvalg 25 1 12 10 7 30 4 15 15
Saltstraumen kommunedelsutvalg 24 7 11 23 29 26 14
Skjerstad kommunedelsutvalg 24 7 11 23 20 29 26 15
Kjerringøy kommunedelsutvalg 19 17 13 8 26 12 10 7
Eldrerådet 24 7 23 22 14 5
Ruspolitisk råd 8 23 15
Råd for funksjonshemmede 8 24 23 15 6
Kommunal valgnemd 14 19 16 28 7
Møteplan 2010 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret 11 15 20 17 16 28 9
Formannskapet 27 24 24 15 5 2 17 23 25 29 13 22 2 15 22