Du er her:

Manntall

Får å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall. Manntallet er en liste over personer med stemmerett i kommunen.

Er du innført i manntallet?

Velgere bosatt i Norge
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke valgstyret i din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.

Du søker om å bli innført i mantallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å bruke eget skjema (last ned fra menyen til høyre) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september kl. 17.00).

Søknad om innføring i manntallet i Bodø kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Bodø. Adressen til valgstyret i Bodø:

Postadresse                         E-postadresse
Bodø kommune                         postmottak@bodo.kommune.no
Valgstyret  
Postboks 319  
8001 Bodø  

 


Manntall utlagt til offentlig ettersyn
Manntallet til Kommunestyre- og fylkestingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 17. juli til og med valgdagen, på følgende steder:

Servicetorget Postgården Hovedmanntall                                    
Servicetorget Misvær Hovedmanntall
Saltstraumen nærmiljøkontor Hovedmanntall
Kjerringøy nærmiljøkontor Hovedmanntall

 

Feil i manntallet?
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Skriftlig begrunnet krav om retting sendes til valgstyret i Bodø kommune (skjema for innføring i manntallet kan lastes ned fra menyen til høyre). Adressen til valgstyret i Bodø:

Postadresse                         E-postadresse
Bodø kommune                         postmottak@bodo.kommune.no
Valgstyret  
Postboks 319  
8001 Bodø  


Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.