Du er her:

Sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd

Sakkyndig nemnd

K.sak 22/89 og K.sak 60/95. Nemnda består av tre medlemmer med like mange varamedlemmer, som velges for kommunevalgperioden. Valg av leder og nestleder.

Leder:  Jon Tørset     (Sp)                                              
Nestleder: Bodil Brattli (H)

 

Medlemmer:   Varamedlemmer i rekkef.:
1. Jon Tørset (Sp) 1. Inga Lill Sundset (Ap)
1. Lisa Marshall (Sp) 2. Alf Anton Røst (Ap)
3. Bodil Brattli (H)                                                                  3. Stian H. Berg (H)

 


Sakkyndig klagenemnd

Lovpålagt nemnd, bestående av dobbelt så mange medlemmer som i sakkyndig nemd, det vil si seks medlemmer. Valg av leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden.

Leder: Arild Nohr (Ap)                                                               
Nestleder: Johan Bakke (H)

 

Medlemmer:                                                                      Varamedlemmer i rekkef.:
1. Arild Nohr (Ap) 1. Even Sjøvoll (Ap)
2. Kirsti Jørgensen (SV) 2. Lisbeth Herring (Ap)
3. Kjersti Bardal (Ap) 3. Ali Horori (Ap)
   
1. Johan Bakke (H) 1. Eva Leivseth (H)
2. Tommy Wisth (Frp) 2. Elise Berlid Vikki (H)
3. Per Dalhaug (V) 3. Thor Arne Angelsen (Ap)