Du er her:

Skal dere stille liste til kommunevalget 2019 ?

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i. 

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt.  

I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00. 

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. 

For lister i Bodø kommune må det samles inn 300 underskrifter. 

Om innlevering av listeforslag  

 

Regelverket om krav til og behandling av listeforslag   

I Bodø kommune skal det være minst 7 kandidater og maksimalt 45 kandidater på listen.  

Det kan forhåndsprioriteres inntil 6 kandidater på listene. 

 
Oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Lenke kommer) 

Ved innlevering av lister til Bodø kommune skal følgende maler benyttes  

 Listeforslag mal (pdf – kan fylles ut elektronisk) (sett inn lenke) 

Vedlegg til liste (Excel mal) (sett inn lenke) 

Listeforslaget og vedlegg sendes på mail til polsek@bodo.kommune.no og merkes listeforslag kommunestyrevalget 2019 

Vedlegg til listen med signatur på underskrivere må sendes i post eller leveres til politisk sekretariat.  

 

Bodø kommune 

Politisk sekretariat 

Postboks 319 

8001 Bodø 

Registrering av politiske partier 

Registrering skjer hos Partiregisteret i Brønnøysundregistrene senest 2.1.2019 for å ha virkning for valget i 2019. 

Oversikt over politiske registrerte partier 

Partiregisteret (Brønnøysundregistrene)